DĚKUJEME VŠEM, KDO JEŠTĚ VĚŘÍ SVÉMU ŘEMESLU A POCTIVÉ PRÁCI, I KDYŽ JIM OBČAS DÁVÁ POŘÁDNĚ ZABRAT.

Na světě není nic zadarmo, a proto aby nám země dala své dary, se musíme všichni řídit jejími pravidly. Jen ona určuje naši pracovní dobu, přesčasy nebo dovolené. Ještě že máme lidi, kteří jí rozumí a řídí se zdravým rozumem.

DÍKY, ŽE VÁS MÁME A POMÁHÁTE ŽIVIT NAŠI ZEM.

V rámci komunikační kampaně bude televizní spot doplněn následujícími vizuály tiskové inzerce. 

3,5mld

INVESTICE DO MODERNIZACE CHOVŮ A ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ZVÍŘAT ZA POSLEDNÍCH 10 LET.

Je skvělé vědět, že naše zvířata jsou vždy víc než jen číslo. 
Jsem rád, že pracuji ve firmě, která každoročně investuje obrovské prostředky do zlepšení kvality života zvířat. Díky tomu mají naše zvířata modernější stáje, prostornější místo na ležení nebo regulaci teploty v horkých dnech. 

Path 108
3,5mld

INVESTICE DO MODERNIZACE CHOVŮ A ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ZVÍŘAT ZA POSLEDNÍCH 10 LET.

Je skvělé vědět, že naše zvířata jsou vždy víc než jen číslo. 

Jsem rád, že pracuji ve firmě, která každoročně investuje obrovské prostředky do zlepšení kvality života zvířat. Díky tomu mají naše zvířata modernější stáje, prostornější místo na ležení nebo regulaci teploty v horkých dnech. 

Path 108
33,5mld
ODVEDL AGROFERT NA DANÍCH, SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ DO ROZPOČTU ČR ZA POSLEDNÍCH 13 LET.
 
Je skvělé mít 23 tisíc parťáků po celé zemi.
Jsme rádi, že pracujeme u největšího soukromého zaměstnavatele v České republice. Je fajn, že díky němu ještě nezmizel život z vesnic a díky daním odvedeným z naší práce se může venkov a celá společnost i nadále rozvíjet. 
Path 108
33,5mld

ODVEDL AGROFERT NA DANÍCH, SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ DO ROZPOČTU ČR ZA POSLEDNÍCH 13 LET.

Je skvělé mít 23 tisíc parťáků po celé zemi.

Jsme rádi, že pracujeme u největšího soukromého zaměstnavatele v České republice. Je fajn, že díky němu ještě nezmizel život z vesnic a díky daním odvedeným z naší práce se může venkov a celá společnost i nadále rozvíjet. 

Path 108
6,5mld

INVESTICE DO INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ ZA 10 LET. 

 

Je skvělé ctít tradici a dívat se přitom do budoucnosti.
Jsem rád, že pracuji ve firmě, která ctí historii a tradiční postupy. Některé věci prostě zmodernizovat nejdou, aniž by neutrpěla tradiční chuť. Na druhou stranu je skvělé, že investuje do modernizace tam, kde to dává smysl a šetří tím přírodu i naše životy. 

Path 108
6,5mld

 INVESTICE DO INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ V POTRAVINÁŘSTVÍ ZA 10 LET. 

Je skvělé ctít tradici a dívat se přitom do budoucnosti.

Jsem rád, že pracuji ve firmě, která ctí historii a tradiční postupy. Některé věci prostě zmodernizovat nejdou, aniž by neutrpěla tradiční chuť. Na druhou stranu je skvělé, že investuje do modernizace tam, kde to dává smysl a šetří tím přírodu i naše životy. 

Path 108
214mil
INVESTICE DO EKOLOGICKÉ ŠETRNOSTI PROVOZŮ A TECHNOLOGIÍ A ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ ZA ROK 2018.
 
Nejde jen brát a nic nevracet.
U nás na venkově dobře víme, že z přírody nejde jen brát a nic nevracet zpátky. Proto jsem si našla práci ve firmě, která se snaží dělat věci šetrně a ohleduplně. 
Path 108
214mil

INVESTICE DO EKOLOGICKÉ ŠETRNOSTI PROVOZŮ A TECHNOLOGIÍ A ZLEPŠENÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ ZA ROK 2018.

Nejde jen brát a nic nevracet.

U nás na venkově dobře víme, že z přírody nejde jen brát a nic nevracet zpátky. Proto jsem si našla práci ve firmě, která se snaží dělat věci šetrně a ohleduplně.  

Path 108
12,3mld
NÁKLADY AGROFERTU V ČR ZA ROK 2018 NA MZDY ZAMĚSTNANCŮ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. 
 
Je skvělé pracovat tam, kde drží slovo.
Jsem ráda součástí koncernu, kde je samozřejmostí výplata v termínu a kde nám poskytují další nadstandardní benefity. Díky jistotě a stabilitě je můj život prostě jednodušší.
Path 108
12,3mld

NÁKLADY AGROFERTU V ČR ZA ROK 2018 NA MZDY ZAMĚSTNANCŮ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. 

Je skvělé pracovat tam, kde drží slovo.

Jsem ráda součástí koncernu, kde je samozřejmostí výplata v termínu a kde nám poskytují další nadstandardní benefity. Díky jistotě a stabilitě je můj život prostě jednodušší.

Path 108

Děkujeme všem 32 730 zaměstnancům skupiny AGROFERT za každý den poctivé práce.

Díky všem zaměstnancům skupiny AGROFERT, kteří ještě věří svému řemeslu a poctivé práci, i když vám občas dává pořádně zabrat.

Ať už pracujete v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu nebo dalších segmentech našeho podnikání, vaše práce zajišťuje základní potřeby obyvatel naší země a je pro ni přínosem.

Path 108

Děkujeme všem 32 730 zaměstnancům skupiny AGROFERT za každý den poctivé práce.

Díky všem zaměstnancům skupiny AGROFERT, kteří ještě věří svému řemeslu a poctivé práci, i když vám občas dává pořádně zabrat.

Ať už pracujete v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu nebo dalších segmentech našeho podnikání, vaše práce zajišťuje základní potřeby obyvatel naší země a je pro ni přínosem.

Path 108